ელექტრონული წიგნები

 1. ევგენი ბარათაშვილი, ნიკო ბაკაშვილი, ნინო ფარესაშვილი ,ბადრი გეჩბაია,დარეჯან მესხიშვილი . თანამედროვე ბიზნეს სტრატეგიები
 2. გულნაზ ერქომაიშვილი, ლია გიგაური, ნინო ტალახაძე . მეწარმეობის საფუძვლები
 3. გ.შუბლაძე, ბ.მღებრიშვილი, ფ.წოწკოლაური . მენეჯმენტის საფუძვლები
 4. ევგენი ბარათაშვილი,ბადრი გეჩბაია,ვლადიმერ ღლონტი . საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიოანობა: თანამედროვე გამოწვევები
 5. გიორგი შუბლაძე , მანანა ნანიტაშვილი . ბიზნესის საფუძვლები
 6. როსტომ ბერიძე . ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
 7. დ. გორგიძე, ს. ხუციშვილი, ო. ხუციშვილი, თ. ხუციშვილი, გ. დალაქიშვილი . ბიზნეს-გეგმის შემუშავების პრაქტიკული საკითხები და ამოცანები
 8. დ. თევზაძე. ლოგიკის მინიმალური კურსი
 9. ე. ბარათაშვილი. ბ. გეჩბაია .... საქართველოს ეკონომიკის
 10. თ. კილაძე. მენეჯმენტის საფუძვლები
 11. ი. თავაძე. ფულის მიმოქცევის გაუმჯობესების გზები
 12. ი. მარგალიტაძე. მენეჯერის უნარ-ჩვევები
 13. ი. ჟვანია და სხვა.. ლიდერი და ლიდერობა
 14. ლ. ბოჭორიშვილი... ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები
 15. მ. ვანიშვილი. ეკონომიკა
 16. მ. ზედგენიძე. გაყიდვების ორგანიზაცია
 17. მ. თევდიორაძე. სტრატეგიული მენეჯმენტი
 18. მ. თევდორაძე და სხვები, კომპიუტერული ბუღალტრული აღრიცხვა
 19. მ. თევდორაძე და სხვები.. კომპიუტერული საბანკო სისტემები
 20. მ. თევდორაძე. მენეჯმენტი - ზოგადი ნაწილი
 21. მ. თეთრუაშვილი... ფინანსური მენეჯმენტი
 22. მ. ღუდუშაური. თბილისის ეკონომიკური განვითარება
 23. მ. შელია. მომსახურების ხელოვნება
 24. მ. ცინცაძე და სხვები.. არაორგანული ქიმია
 25. მოსიაშვილი, ვ; ლომიძე, ფ; ქოქოსძა, ფ.საბანკო საქმე
 26. ო. ლანჩავა. შრომის დაცვა
 27. ო. შუდრა. ოფის მენეჯმენტი
 28. ოქროცვარიძე, ა. ... საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები
 29. ს. თოფურია და სხვები.. მათემატიკა პირველი ნაწილი
 30. ს. ფეტელევა. კონკურენციის თეორია და ანტიმინოპოლიური რეგულირება საქართველოში
 31. საქმიანი ურთიერთობების კულტურა
 32. ქარდავა, თემურ; თეთრუაშვილი, ია; ორჯონიკიძე, ნინო ბიზნეს-გეგმა
 33. შ. გოგიაშვილი. კონკურენციის ეკონომიკური პოლიტიკა
 34. შუბლაძე გ. და სხვები, ბიზნესის საფუძვლები 2011
 35. შუბლაძე, გ.; მღებრიშვილი, ბ.; ნანიტაშვილი, ნ.; ხუხუა, ი.მარკეტინგის საფუძვლები
 36. Excel 2007 ეკონომიკასა და ბიზნესში
 37. ადამიანური რესურსების და ინფორმაციის მართვა
 38. აუდიტის საფუძვლები
 39. ბიზნეს გეგმა , დამუშავების მეთოდიკა
 40. გრეგორი მენქიუ . ეკონომიკის საფუძვლები
 41. ეკონომიკური აზროვნება 1
 42. ეკონომიკური აზროვნება 2
 43. ელექტრონული პრეზენტაცია MSPowerPoint
 44. ინფორმატიკა და ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 45. კალკულუსი
 46. კომპიუტერული ქსელები , ინტერნეტი , კომპიუტერული უსაფრთხოება
 47. მარინა მარცვალაძე . სოფლის მეურნეობა
 48. ნ.თოდუა . საერთაშორისო მარკეტინგი
 49. პროფესიული ორიენტაცია , საკუთარი ბიზნესის დაწყება და მართვა
 50. რეკლამა და სტიმულირება
 51. საგადასახადო კოდექსის კომენტარები 1
 52. საგადასახადო კოდექსის კომენტარები 2
 53. საერთაშორისო ბიზნესი
 54. საინვენსტიციო პროექტების შეფასება და დაგეგმვა
 55. სამედიცინო ინფორმატიკა
 56. სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული სტატიები
 57. საწარმოო მარკეტინგი
 58. სტატისტიკა ეკონომიკაში, ბიზნესსა და მენეჯმენტში
 59. ქეთევან მარშავა . საერთაშორისო ურთიერთობების სტატისტიკა
 60. ქიმიის საფუძვლები
 61. ღონისძიებების ორგანიზება
 62. შ.მაკაროვი , ი.ნაცვლიშვილი . მცირე ბიზნესის მართვა
 63. შესავალი კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში
 64. ციური ნოზაძე , სამართლებრივი ინფორმატიკა
 65. ციური ნოზაძე . ელექტრონული კომერციის ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 66. ციური ნოზაძე . კომპიუტერული საფუძვლები
 67. რეზო კლდიაშივილი, ციცო მედულაშვილი . ბიოორგანული ქიმია
 68. ქ.სხვიტარიძე, გ.ქარსელაძე, ი.სიგუა, მათემატიკა ეკონომისტებისათვის I ნაწილი
 69. ქ.სხვიტარიძე, გ.ქარსელაძე, ი.სიგუა, მათემატიკა ეკონომისტებისათვის II ნაწილი
 70. პალიატური მზრუნველობა
 71. ბ.მღებრიშვილი, ნ.თოდუა მარკეტინგის საფუძვლები
 72. ი.ჭელიძე, ფინანსური ანალიზი
 73. ი.ჭელიძე მმართველობითი აღრიცხვა
 74. ი.ჭელიძე მოგების გადასახადის აღრიცხვის სრულყოფის საკითხები
 75. საქართველოს ექიმის ქცევის წესები
 76. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 77. საქართველოს შრომის კოდექსი
 78. დაწესებულებათა არქივების მუშაობის წესების შესახებ
 79. საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა ამოქმედების შესახებ
 80. გ.ჩაჩანიძე , ქ.ნანობაშვილი ბიზნეს-კომუნიკაცია
 81. ს.ლომინაძე PR-კომპანიები PR-პრაქტიკაში
 82. ს.ხიზანიშვილი , ა.ყულიჯანაშვილი, ლ.წიქარიძე საქმიანი ურთიერთობის კულტურა
 83. ნ.ლეკიშვილი, გ.გიორგაძე, ზ.ფაჩულია . ზოგადი და არაორგანული ქიმია
 84. მ.რუსია, ქ.გიორგაძე, მ.გვერწითელი . ქიმიის საფუძვლები
 85. ზ.ფირცხალავა . ზოგადი და არაორგანული ქიმია
 86. სახაზინო დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზირებული სისტემის მინიმალური სტანდარტი
 87. ი.აბდუშელიშვილი . ბიოქომიის პრაქტიკუმი
 88. მ.ცინცაძე, ლ.ბერიშვილი, ც.ხარბედია . ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ანალიზურ ქიმიაში
 89. ქ.ნანობაშვილი, საბუღალტრო აღრიცხვის ფინანსური ანალიზის საფუძვლები
 90. ინგლისური ენის თეორიული გრამატიკა
 91. თეორიული ინგლისური გრამატიკის შესავალი კურსი
 92. ქიმიური ტექნოლოგიის ძირითადი პროცესები და აპარატები
 93. რ.კლდიაშვილი , ბიოორგანული ქიმია
 94. ქიმიის საფუძვლები
 95. თ.შენგელია , ბიზნეს ადმინისტრირების საფუძვლები
 96. ზოგადი და არაორგანული ქიმია (ნაწილი II )
 97. ინგლისური ფონეტიკა
 98. ვ.მოსიაშვილი , ფ.ლომიძე, ფ.ქოქოსაძე.  საბანკო საქმე
 99. დ.ნატროშვილი, ლ.გიორგაშვილი , გ.ჯაშიაშვილი , მათემატიკა ეკონომისტებისათვის

გვიპოვეთ რუკაზე

დაგვიკავშირდით

 შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

 • მის: ქ.ბათუმი, გრიბოედოვის 67
 • ტელ: 0422 22-71-63 ; 593 93-17-91

გაუზიარეთ

თქვენ იმყოფებით გვერდზე: მთავარი / ელექტრონული წიგნები