ელექტრონული წიგნები

 1. ევგენი ბარათაშვილი, ნიკო ბაკაშვილი, ნინო ფარესაშვილი ,ბადრი გეჩბაია,დარეჯან მესხიშვილი . თანამედროვე ბიზნეს სტრატეგიები
 2. გ.შუბლაძე, ბ.მღებრიშვილი, ფ.წოწკოლაური . მენეჯმენტის საფუძვლები
 3. ევგენი ბარათაშვილი,ბადრი გეჩბაია,ვლადიმერ ღლონტი . საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიოანობა: თანამედროვე გამოწვევები
 4. გიორგი შუბლაძე , მანანა ნანიტაშვილი . ბიზნესის საფუძვლები
 5. როსტომ ბერიძე . ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
 6. დ. გორგიძე, ს. ხუციშვილი, ო. ხუციშვილი, თ. ხუციშვილი, გ. დალაქიშვილი . ბიზნეს-გეგმის შემუშავების პრაქტიკული საკითხები და ამოცანები
 7. ე. ბარათაშვილი. ბ. გეჩბაია .... საქართველოს ეკონომიკის
 8. თ. კილაძე. მენეჯმენტის საფუძვლები
 9. ი. თავაძე. ფულის მიმოქცევის გაუმჯობესების გზები
 10. ი. მარგალიტაძე. მენეჯერის უნარ-ჩვევები
 11. ი. ჟვანია და სხვა.. ლიდერი და ლიდერობა
 12. ლ. ბოჭორიშვილი... ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები
 13. მ. ზედგენიძე. გაყიდვების ორგანიზაცია
 14. მ. თევდორაძე და სხვები, კომპიუტერული ბუღალტრული აღრიცხვა
 15. მ. თევდორაძე და სხვები.. კომპიუტერული საბანკო სისტემები
 16. მ. თევდორაძე. მენეჯმენტი - ზოგადი ნაწილი
 17. მ. თეთრუაშვილი... ფინანსური მენეჯმენტი
 18. მ. ღუდუშაური. თბილისის ეკონომიკური განვითარება
 19. მ. შელია. მომსახურების ხელოვნება
 20. მ. ცინცაძე და სხვები.. არაორგანული ქიმია
 21. მოსიაშვილი, ვ; ლომიძე, ფ; ქოქოსძა, ფ.საბანკო საქმე
 22. ო. ლანჩავა. შრომის დაცვა
 23. ო. შუდრა. ოფის მენეჯმენტი
 24. ს. თოფურია და სხვები.. მათემატიკა პირველი ნაწილი
 25. საქმიანი ურთიერთობების კულტურა
 26. შუბლაძე გ. და სხვები, ბიზნესის საფუძვლები 2011
 27. აუდიტის საფუძვლები
 28. პროფესიული ორიენტაცია , საკუთარი ბიზნესის დაწყება და მართვა
 29. საერთაშორისო ბიზნესი
 30. სამედიცინო ინფორმატიკა
 31. სტატისტიკა ეკონომიკაში, ბიზნესსა და მენეჯმენტში
 32. ქ.სხვიტარიძე, გ.ქარსელაძე, ი.სიგუა, მათემატიკა ეკონომისტებისათვის I ნაწილი
 33. პალიატური მზრუნველობა
 34. ი.ჭელიძე მმართველობითი აღრიცხვა
 35. საქართველოს ექიმის ქცევის წესები
 36. ს.ხიზანიშვილი , ა.ყულიჯანაშვილი, ლ.წიქარიძე საქმიანი ურთიერთობის კულტურა
 37. ნ.ლეკიშვილი, გ.გიორგაძე, ზ.ფაჩულია . ზოგადი და არაორგანული ქიმია
 38. თ.შენგელია , ბიზნეს ადმინისტრირების საფუძვლები
 39. ზოგადი და არაორგანული ქიმია (ნაწილი II )
 40. ინგლისური ფონეტიკა
 41. ვ.მოსიაშვილი , ფ.ლომიძე, ფ.ქოქოსაძე.  საბანკო საქმე
 42. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები  (2010)
 43. სასკოლო მზაობის პროგრამა. აღმზრდელის სახელმძღვანელო. (2015) 
 44. ბაგა-ბაღის მართვის სტრტეგია. 2011
 45. მეწარმეობაგანათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი 2015 წელი
 46. ბაგა-ბაღის აღმზრდელ პედაგოგის სახელმძღვანელო (2015) 
 47. საბავშვო ბაღის აღმზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო (2011) 
 48. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები
 49. ბავშვის განვითარება. ლორა ბერკი, მე-7 გამოცემა, 2010
 50. თ. გაგოშიძე "განვითარების დარღვევები" 2007
 51. ინკლუზიური განათლება სკოლამდელ დაწესებულებებში , 2018 ფუტკარაძე დ
 52. ნაბიჯ-ნაბიჯ: პროგრამა ბავშვებისა და მშობლებისთვის
 53. თ.ე. გოგიშვილი, ნ. გომელაური, „მოლარე ოპერატორის სახელმძღვანელო“, 2015
 54. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები“, . ოთხოზორია, . ცირამუა
 55. კომპიუტერულიბუღალტრული აღრიცხვა - მ. თევდორაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ლოლასვილი,ქ. რაზმაძე
 56. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები.ხარაბაძე; 2011
 57. გ.გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, ლ. პეტრიაშვილი  საინფორმაციო ტექნოლოგიები
 58. თ. ხინიკაძე  ზ. სურმანიძე კომპიუტერული ტექნოლოგიები
 59. მმართველობითი აღრიცხვა ჭელიძე
 60. მმართველობითი აღრიცხვა სავარჯიშოების კრებული
 61. ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით  დ. ჯალაღონია 2011
 62. ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები
 63. „     პირველადი გადაუდებელი დახმარება“ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2015 წ.

 64.         „ავადმყოფის მოვლა“ თბილისი 1988 წ.. გ.ბოჭოროშვილი

 65. დ. კალაძე, მ. ჩიხლაძე, ჯ. ჭეიშვილი, ნ. გომელაური ,,პირველადი გადაუდებელი დახმარება“ თბილისი 2015

 66. მ.შელია, მ. ვასაძე, კ. არაბული, მ.კობიაშვილი "ღონისძიებების ადმინისტრირება"
 67. მ.მახარაშვილი, შ. ხაჭაპურიძე  "ოფისის მენეჯმენტი და საქმის წარმოება"
 68. გაბოშვილი ნატო, რაოდენობრივი წიგნიერება / სტუდენტის სახელმძღვანელოთბ., 
 69. ვეფხვაძეჰიგიენა და სამედიცინო ეკოლოგია, თბილისი, 2013
 70. ბ. გეჩბაია  დროის მენეჯმენტი ბათუმი 2013  წ 
 71. თავაძე ფულის მიმოქცევის რეგულირების გაუმჯობესების გზები საქართველოში თბ 2011 წ
 72. გვარიშვილი ხმელეთის ეკოსისტემები ბათუმი 2014 წ
 73. აბესაძე, ქინქლაძე, ჩიტალაძე სტატისტიკა ტურიზმისათვის
 74.        პირველადი სამედიცინო დახმარება;

 75. კარიტასის სახელმძღვანელო - შინმოვლა 2013წ.
 76. სტუდენტის სახელმძღვანელო საექთნო საქმე
 77. სტუდენტის სახელმძღვანელო ოფისის მენეჯმენტი
 78. ფარმაცევტიული საქმიანობის საფუძვლები
 79. ს.თოფურია ვ. ხოჭოლავა, . გიორგაძე. კირთაძე, „ზოგადი უნარები მათემატიკა“, თბილისი, 2010 წელი
 80. სტუდენტის სახელმძღვანელო ბუღალტრული აღრიცხვა
 81. თ. ბრეგვაძე, ივ. პეტრიაშვილი, ნ. ტალახაძე, თ. ქალდანი - სამოქალაქო განათლება თბილისი 2012
 82. ოფისის მართვის საკითხები: კორესპონდენცია და კომერციული დოკუმენტები, ინფორმაციული ტექნოლოგიებიდა თანამედროვე ორგტექნიკა, მართვის კომუნიკაციური კულტურა“, . შუდრა, თბილისი, 1996;

 83.  

  ა. არაბული - ქართული მეტყველების კულტურა, თბილისი 2008
 84.   . გოჯიაშვილი - ,,საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები, თბილისი - 2009
 85. სამოქალაქო განათლება თ. ბრეგვაძე, ივ. პეტრიაშვილი ნ.ტალახაძე, თ. ქალდანი
 86. .კვატაშიძე,.ხორავა,.გოგრიჭიანიფინანსურიანგარიშგება“;
 87. რონდელი საერთაშორისო ურთიერთობები 2003
 88. ბუღალტრულიაღრიცხვა.ხორავა, .კვატაშიძე, .სრესელი, .გოგრიჭიანი; 2008
 89. ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო  სტანდარტებით.ჯალაღონია;  2011
 90. ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალურ ბუღალტრებისთვის2016 ნ. ლაღიძე
 91. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები  200 დამოკიდებული აუდიტორიის საერთო მიზნები და აუდიტის ჩატარება 2009
 92. დოლიაშვილი თ.  ბუღალტრული აღრიცხვა 2015

 

 

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი

 

 1. ლ. დოლიკაშვილი, ლ.დანელიშვილი - ეტიკეტი კორესპოდენცია თბილისი - 2008წ.   ინტერნეტში არაა ელექტრონული
 2. გ. ცაავა, საბანკო საქმე, თბილისი, 2014; ელექტრონული არაა
 3. მ.ზურაბიშვილი, „ საბანკო საქმე“, თბილისი, 2012; არააა
 4. ა. მახარაძე, მ. ქავთარაძე ,, საბანკო მენეჯმენტი, ბათუმი, 2009 წ.;
 5. . მაჭარაძე, . წვერაიძე - ,,კომპიუტერებიდაკომპიუტერულიტექნოლოგიები - თბილისი 2004
 6. . ასაბაშვილი, . ცირამუა - ,,საოფიესეკომპიუტერულიპროგრამებიდაინტერნეტი, საქართველოსუნივერსიტეტი 2010
 7. . რაზმაძე - Microsoft Word 2010, თბილისი 2010
 8. . ხინიკაძე, . სურმანიძე - კომპიუტერულიტექნოლოგიებიელექტრონულიცხრილი MS EXCEL   ბათუმი 2004
 9. პრაქტიკულიბუღალტერია.ელიავა;2017
 10. . ჯიქია, . ჩეჩელაშვილი, . ბურდულიეკონომიკურიანალიზი, თბ.,2011
 11. ,,შინაგანი სნეულებები და მედდის მოვალეობა“ვ.გვანცელაძე, გ. კალანდარიშვილი თბილისი, 2011
 12. მეანობა. ბოდიაჟინა. სეროვიგამომცემლობათბილისი 2007 წელი
 13. გინეკოლოგია.ვასილევსკაიაგამომცემლობათბილისი 2009 წელი
 14. დერმატო-ვენეროლოგია -   საყვარელიძე, თბილისი 2008 წ.
 15. ენდოკრინოლოგია,   დედოვი, ი.ი. მელნიჩენკო, გ.ა. ფადეევი, ვ.ვ. თბილისი ,,მთაწმინდელი"
 16. ოტორინოლარინგოლოგია თ. თოხაძე თბილისი 2013 წ.
 17. ,,შინაგანი სნეულებები და მედდის მოვალეობა“ვ.გვანცელაძე, გ. კალანდარიშვილი თბილისი, 2010
 18. შინაგანი დაავადებები ნ. ემუხვარი, დ. ხაზარაძე, 2008 წ.
 19. ინფექციური დაავადებები - ე. ბოცვაძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მეორე გამოცემა 2000 წ.
 20. გადაუდებელითერაპია. კაციტაძე 2014 .
 21. ადამიანისნორმალურიანატომია, .ხეცურიანი,.კაციტაძეთბ.,1994.
 22. ნევროპათოლოგია, ზოიძე, . თბილისი, ,,განათლება" 1982
 23. რ. ხეცურიანი, ადამიანის ნორმალური ანატომია 2006
 24. ბავშვთადაავადებები.კვაჭაძე- გელოვანი 1-2 ტ'' 1995 წ.
 25. სამკურნალომასაჟიდატანვარჯიში, აფციაური, მარინე, ,,გეორგიკა" 2013.
 26. სამედიცინო ფსიქოლოგიის საფუძვლები შორენა ვაშაძე, ბათუმი-2013, ბათუმი-2014, ბათუმი -2015
 27. ქირურგიული დაავადებები მ. ი. კუზინი, ნ.მ. კუზინი და სხვა, თარგმანის რედაქტორი: გია მამამთავრიშვილი 2011 წ.
 28. შინაგანი სნეულებები და მედდის მოვალეობა.ვაჟა გვანცელაძე. გიორგი კალანდარიშვილი. თბილისი 2010
 29. სისხლისდაშარდისკლინიკურიანალიზი, ხუციშვილი. ტატიშვილი. თბილისი 2008 .
 30. ზოგადი ქირურგია ნ. გრიგოლია 2005 წ.
 31. ფიზიოთერაპიადაკურორტოლოგია, მამია დგებუაძე
 32. მამულაშვილი ბელა, ბიოეთიკა, 2010 წელი
 33. . მამულაძე, .გეჩბაია - ,,ბიზნესიდაკომუნიკაცია“, . თბილისი 2009.
 34. მართლწერისწესებიდასავარჯიშოები, ნაწილი I, . თვალთვაძე, . გაფრინდაშვილი, თბილისი, 2011;
 35. . თოფურია - ქართულიენისდამარლთწერისზოგიერთისაკითხითბილისი, 2005
 36. . კიკვაძე, . ცეცხლაძე, .ფარტენაძე, .ახვლედიანი, . ხახუტაიშვილი - აკადემიურიწერა, თბილისი 2011
 37. ,,საქმისწარმოებისსაფუძვლები“, . შავაძებათუმი, 2012
 38. ეტიკეტიდაკორესპოდენცია. დოლიკაშვილი, . დანელიშვილი, . ჯოლია, . თორია, . შტააძე. თბილისი, 2008;
 39. . ჯოლია, „ბიზნეს-ეტიკეტიდამოლაპარაკებისხელოვნება“, თბ., 2006;
 40. . გეჩბაია, . დევაძე, "ადამიანურირესურსებისმენეჯმენტი", გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი 2015
 41. . ლაზვიაშვილი - კორპორაციულიმენეჯმენტი - თბილისი 201
 42. . შუბითიძე - საზოგადოებასთანურთიერთობათბილისი 2008-2009
 43. „ფარმაციის ორგანიზაცია„ ვ. მახარაძე 2001წ.
 44. დ. ხარკევიჩი ფარმაკოლოგია, 2008წ.    
 45. ნ. ღუდუშაური, სააფთიაქო წამალთა ტექნოლოგია, თბილისი, 2002 წ.
 46. შ. გრძელიშვილი, სამედიცინოდაფარმაცევტულისაქონელ­მც­­დნეობა, თბ., 2006
 47. გ.გოგიჩაძე, სამედიცინო მიკრობიოლოგია, თბილისი, 2007
 48. ვ.მახარაძე ,,ფარმაციის მარკეტინგითბილისი 1998
 49. ლ.ერისთავი, „ფარმაკოგნოზია“, თბილისი, 2006
 50. თოდუა ვ. მცირე პრაქტიკუმები ბოტანიკაში, უმდაბლესი მცენარეები, თბ. 2012
 51. კუჭუხიძე ჯ. ბოტანიკა, თბ. 2012
 52. მგალობლიშვილი ც. ლათინური ენა და სამეციდინო ტერმინოლოგიის საფუძვლები, თბ. 1995
 53. .ბაკურიძე, წამალთატექნოლოგია, თბილისი, 2009
 54. ნინოლაბარტყავა, ნინოფრუიძე, თამარლორია. თბილისი: საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო, გაეროსბავშვთაფონდი. 2016
 55. თ. ბრეგვაძე, ივ. პეტრიაშვილი, ნ. ტალახაძე, თ. ქალდანი - სამოქალაქო განათლება თბილისი 2012(არაა ელექტრონული)
 56. Mark Foley; Diane Hall “ Total English- Elementary’’- Students’ book-Pearson Education 2005
 57. Mark Foley; Diane Hall “ Total English- Elementary’’- Workbook-Pearson Education 2005
 58. Richard Acklam; Araminta Clace“ Total English- Pre-Intermediate’’- Students’ book-Pearson Education 2005
 59. Antonia Clare ; JJ Wilson “ Total English- Pre-Intermediate ’’- Workbook-Pearson Education 2005
 60. Antonia Clare ; JJ Wilson “ Total English- Intermediate ’’- Students’ book -Pearson Education 2006
 61. Antonia Clare ; JJ Wilson “ Total English- Intermediate ’’- Workbook-Pearson Education 2006
 62. Bill Mascull – “Business Vocabulary in Use - Elementary to Pre-Intermediate” – Cambridge University Press 2010
 63. Bill Mascull – “Business Vocabulary in Use - Intermediate” – Cambridge University Press 2002
 64. ლ. დოლიკაშვილი, ლ.დანელიშვილი - ეტიკეტი კორესპოდენცია თბილისი - 2008
 65. გ. ცაავა, საბანკო საქმე, თბილისი, 2014; ელექტრონული არაა
 66. მ.ზურაბიშვილი, „ საბანკო საქმე“, თბილისი, 2012; არააა
 67. ა. მახარაძე, მ. ქავთარაძე ,, საბანკო მენეჯმენტი, ბათუმი, 2009 წ.;
 68. მგელაძე ტ სამედიცინო ცნობარი თბ 2008 წ
 69. ჩარგეიშვილი ნ ყველეფერი შეკრულობისა და ფაღარათის შესახებ თბ 2012წ
 70. ერიაშვილი ნ.   დ. სტოლიარენკო ა. მ. მენეჯმენტის ფსიქოლოგია თბ 2014 წ
 71. ლეკაშვილი ე. პრეზენტაცია თბ 2007წ
 72. თურმანაული გ. კლინიკური ფარმაკოლოგია თბ 2009წ
 73. თურმანაული გ. სასწარფო და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების პრეპარატების გამოყენების სახელმძღვანელო თბ 2012წ
 74. ვლ. მახარაძე მედიცინა და ფარმაცია ხატოვან აზროვნებაში თბ 2013 წ
 75. ხვიტია, მჭედლიშვილი  ყურაშვილი სამედიცინო პარაზიტოლოგია თბ 2013წ
 76. არევაძე თ. ხალხური და საოჯახო მედიცინა თბ 2011 წ
 77. ზურაბიშვილი ა ფსიქიატრია თბ 1984წ
 78. ბენიძე ნ. შონია ნ. ბიწაძე ჯ. რისკები და დაზღვევები თბ 2010წ
 79. მგელაძე ტ. ფერაძე თ. ბიზნესმენის კიდობანი თბ 2010 წ
 80. შაკაშვილი ნ, მესხიშვილი დ, ბიბიჩაძე დ. ფირმის ეკონომიკა თბ  2012 წ
 81. მესხიშვილი ა უძრავი ქონება თბ 2011 წ
 82. გრიშიკაშვილი ა. გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნები თბ 1998 წ
 83. მესხია ი. გაბელაშვილი კ. საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა თბ 2011 წ
 84. ყამარაული ს. ოჩიგავა ა. ყამარაული დ. მარკეტინგი თბ 2011 წ
 85. მენგერი კ. ეკონომიკის საფუძვლები 2006
 86. საქმიანი მიმოწერა 2005
 87. ლაზვიაშვილი ლ. კორპორაციული მენეჯმენტი 2013
 88. ბაკაშვილი ნ. ორგანიზაციის თეორია2009
 89. ბარათაშვილი ე. მენეჯმენტი და ადამ 2011
 90. ჯულაყიძე ე. მენეჯმენტის საფუძვლები 2013
 91. ხორავა, კვაშტაძე ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები ფინანსური აღრიცხვა

გვიპოვეთ რუკაზე

დაგვიკავშირდით

 შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

 • მის: ქ.ბათუმი, გრიბოედოვის 67
 • ტელ: 0422 22-71-63 ; 593 93-17-91

გაუზიარეთ

თქვენ იმყოფებით გვერდზე: მთავარი / ელექტრონული წიგნები